Zkratka je slovo vytvořené z počátečních písmen nebo částí fráze nebo řady slov, které obvykle představuje klíčové prvky fráze. Například „NASA“ znamená „National Aeronautics and Space Administration“, kde každé písmeno představuje jedno ze slov v názvu organizace. Zkratky se běžně používají v různých oblastech, jako je věda, technologie, vláda a každodenní jazyk, aby poskytly zkratku pro delší termíny nebo koncepty.

Typy zkratek

1. Vyslovitelné zkratky

Vyslovitelné zkratky plynule zapadají do mluveného jazyka a přeměňují nesourodá písmena na soudržná slova. Tyto zkratky nejen usnadňují komunikaci, ale také umožňují snadné zapamatování a zapamatování. Příklady jako „NASA“ (Národní úřad pro letectví a vesmír) a „RADAR“ (Radio Detection and Ranging) dokládají účinnost vyslovitelných zkratek při zjednodušování složitých konceptů.

2. Nevyslovitelné zkratky

Na rozdíl od svých vyslovitelných protějšků upřednostňují nevyslovitelné zkratky individuální artikulaci písmen před tvorbou slov. Tyto zkratky, i když postrádají plynulost, vynikají přesností a přehledností. „CPU“ (Central Processing Unit) a „HTML“ (Hypertext Markup Language) jsou hlavními příklady nevyslovitelných zkratek, kde si každé písmeno zachovává svou odlišnou identitu v rámci zkratky.

3. Backronyma

Backronyma přidávají do světa zkratek vrstvu rozmaru, která zahrnuje reinterpretaci existujících slov nebo frází tak, aby odpovídaly akronymické struktuře. I když se původní význam může lišit, tyto hravé výtvory vnášejí do jazyka humor a kreativitu. Vezměme si „GIF“ (Graphics Interchange Format), který dal vzniknout backronymům jako „Graphics Is Funny“ nebo „Great Invention, Upřímně,“ předvádí vynalézavost jazykových nadšenců.

4. Rekurzivní zkratky

Rekurzivní zkratky zavádějí prvek odkazu na sebe, přičemž akronym obsahuje sám sebe ve své definici. Tyto lingvistické konstrukty stírají hranici mezi zkratkou a definicí, což vede k zajímavé slovní hříčce. Projekty jako „GNU“ (GNU není Unix) a „LAME“ (LAME není MP3 Encoder) jsou příkladem rekurzivní povahy těchto zkratek a vyzývají k lingvistickému zkoumání a analýze.

5. Zkratky

I když ne všechny zkratky jsou akronymy, sdílejí společný účel při zhušťování jazyka pro efektivitu a srozumitelnost. Zkratky jako “atd.” (et cetera) a „USA“ (Spojené státy americké) překračují oblast akronymů a poskytují stručné alternativy pro často používané fráze. Navzdory tomu, že se struktura liší od tradičních zkratek, hrají zkratky zásadní roli v lingvistické ekonomii a přesnosti.

6. Inicialismy

Inicialismy, podobné nevyslovitelným zkratkovým slovům, mají spíše individuální výslovnost písmen než soudržnou tvorbu slov. Organizace a entity často přijímají inicialismy pro stručnost a jasnost komunikace. Příklady jako „FBI“ (Federal Bureau of Investigation) a „NATO“ (Organizace Severoatlantické smlouvy) zdůrazňují převládající inicialismus v různých oblastech, od vládních agentur po mezinárodní aliance.

7. Názvy značek

Mnoho ikonických značek sleduje svůj původ ve zkratkách nebo inicialismech, které dále začleňují tyto lingvistické konstrukty do každodenního diskurzu. Korporátní subjekty využívají zkratky k vytvoření identity a uznání značky a zaplétají zkratku do struktury spotřebitelské kultury. Názvy domácností jako „IBM“ (International Business Machines) a „BMW“ (Bayerische Motoren Werke) jsou příkladem trvalého vlivu akronymů na branding a marketingové strategie.

Zkratky v angličtině

Zkratky existují v různých jazycích, včetně angličtiny, francouzštiny a mnoha dalších. Zde jsou příklady zkratek v různých jazycích:

Angličtina:

 • NASA (Národní úřad pro letectví a vesmír)
 • RADAR (radiová detekce a měření vzdálenosti)
 • UNESCO (Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu)
 • NATO (Organizace Severoatlantické smlouvy)
 • GIF (Graphics Interchange Format)

Francouzština:

 • SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français – Národní společnost francouzských drah)
 • OSN (OSN)
 • CNRS (Národní centrum pro vědecký výzkum)
 • RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens – autonomní provozovatel pařížské dopravy)
 • AIDS (syndrom získaného selhání imunity)

Španělština:

 • OSN (Organizace spojených národů – Organizace spojených národů)
 • NATO (Organizace Severoatlantické smlouvy)
 • FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación – Mezinárodní federace fotbalových asociací)

Němec:

 • BMW (Bavorský motorový závod – Bavarian Motor Works)
 • VW (Volkswagen – Lidové auto)
 • DHL (Dalsey, Hillblom a Lynn – logistická společnost)