Gair a ffurfiwyd o lythrennau cychwynnol neu rannau ymadrodd neu gyfres o eiriau yw acronym, sydd fel arfer yn cynrychioli elfennau allweddol yr ymadrodd. Er enghraifft, mae “NASA” yn sefyll am “National Aeronautics and Space Administration,” lle mae pob llythyren yn cynrychioli un o’r geiriau yn enw’r sefydliad. Defnyddir acronymau yn gyffredin mewn amrywiol feysydd, megis gwyddoniaeth, technoleg, llywodraeth, ac iaith bob dydd, i ddarparu llaw-fer ar gyfer termau neu gysyniadau hirach.

Mathau o Acronymau

1. Acronymau Rhagenwol

Mae acronymau amlwg yn ymdoddi’n ddi-dor i’r iaith lafar, gan drawsnewid llythrennau gwahanol yn eiriau cydlynol. Mae’r acronymau hyn nid yn unig yn hwyluso cyfathrebu ond maent hefyd yn addas ar gyfer cofio a chofio’n hawdd. Mae enghreifftiau fel “NASA” (Gweinyddiaeth Awyrenneg a Gofod Genedlaethol) a “RADAR” (Radio Detection and Ranging) yn enghreifftio effeithiolrwydd acronymau amlwg wrth symleiddio cysyniadau cymhleth.

2. Acronymau Anghyhoeddadwy

Yn wahanol i’w cymheiriaid ynganadwy, mae acronymau anynganadwy yn blaenoriaethu llythrennu llythrennau unigol dros ffurfio geiriau. Mae’r acronymau hyn, er eu bod yn brin o hylifedd, yn rhagori mewn manwl gywirdeb ac eglurder. Mae “CPU” (Uned Brosesu Ganolog) a “HTML” (Hypertext Markup Language) yn enghreifftiau gwych o acronymau na ellir eu ynganu, lle mae pob llythyren yn cadw ei hunaniaeth unigryw o fewn y talfyriad.

3. Cefnenwau

Mae backronyms yn ychwanegu haen o whimsy i fyd acronymau, gan gynnwys ailddehongli geiriau neu ymadroddion presennol i gyd-fynd â strwythur acronymig. Er y gall yr ystyr gwreiddiol fod yn wahanol, mae’r creadigaethau chwareus hyn yn chwistrellu hiwmor a chreadigrwydd i mewn i iaith. Ystyriwch “GIF” (Fformat Cyfnewid Graffeg), sydd wedi silio backronyms fel “Graphics Is Funny” neu “Great Invention, A dweud y gwir,” sy’n arddangos dyfeisgarwch selogion iaith.

4. Acronymau Ailgyrchol

Mae acronymau ailadroddus yn cyflwyno elfen o hunangyfeirio, lle mae’r acronym yn cynnwys ei hun o fewn ei ddiffiniad. Mae’r lluniadau ieithyddol hyn yn cymylu’r llinell rhwng talfyriad a diffiniad, gan arwain at chwarae geiriau diddorol. Mae prosiectau fel “GNU” (GNU’s Not Unix) a “LAME” (LAME Ain’t an MP3 Encoder) yn enghreifftio natur ailadroddus yr acronymau hyn, gan wahodd archwilio a dadansoddi ieithyddol.

5. Byrfoddau

Er nad yw pob talfyriad yn acronym, maent yn rhannu pwrpas cyffredin wrth gyddwyso iaith ar gyfer effeithlonrwydd ac eglurder. Byrfoddau fel “etc.” (et cetera) ac “UDA” (Unol Daleithiau America) y tu hwnt i deyrnas acronymau, gan ddarparu dewisiadau amgen cryno ar gyfer ymadroddion a ddefnyddir yn aml. Er eu bod yn amrywio o ran strwythur i acronymau traddodiadol, mae talfyriadau yn chwarae rhan hanfodol mewn economi a manwl gywirdeb ieithyddol.

6. Cychwyniadau

Mae dechreuadau, sy’n debyg i acronymau na ellir eu ynganu, yn cynnwys ynganiad llythrennau unigol yn hytrach na ffurfio geiriau cydlynol. Mae sefydliadau ac endidau yn aml yn mabwysiadu dechreuadau er mwyn bod yn gryno ac yn eglur wrth gyfathrebu. Mae enghreifftiau fel “FBI” (Biwro Ymchwilio Ffederal) a “NATO” (Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd) yn amlygu mynychder dechreuadau mewn gwahanol feysydd, o asiantaethau’r llywodraeth i gynghreiriau rhyngwladol.

7. Enwau Brand

Mae llawer o enwau brand eiconig yn olrhain eu tarddiad i acronymau neu ddechreuadau, gan ymgorffori’r lluniadau ieithyddol hyn ymhellach mewn disgwrs bob dydd. Mae endidau corfforaethol yn trosoledd acronymau i sefydlu hunaniaeth brand a chydnabyddiaeth, gan blethu talfyriad i mewn i wead diwylliant defnyddwyr. Mae enwau cartrefi fel “IBM” (Peiriannau Busnes Rhyngwladol) a “BMW” (Bayrische Motoren Werke) yn enghraifft o ddylanwad parhaol acronymau mewn strategaethau brandio a marchnata.

Acronymau yn Saesneg

Mae acronymau yn bodoli mewn amrywiol ieithoedd, gan gynnwys Saesneg, Ffrangeg, a llawer o rai eraill. Dyma enghreifftiau o acronymau mewn ieithoedd gwahanol:

Saesneg:

 • NASA (Gweinyddiaeth Awyrenneg a Gofod Genedlaethol)
 • RADAR (Canfod a Amrediad Radio)
 • UNESCO (Sefydliad Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig)
 • NATO (Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd)
 • GIF (Fformat Cyfnewid Graffeg)

Ffrangeg:

 • SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français – Cymdeithas Genedlaethol Rheilffyrdd Ffrainc)
 • ONU (Organation des Nations unies – Cenhedloedd Unedig)
 • CNRS (Canolfan Genedlaethol de la Recherche Scientifique – Canolfan Genedlaethol ar gyfer Ymchwil Gwyddonol)
 • RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens – Gweithredwr Ymreolaethol Cludiant Paris)
 • SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise – Syndrom Diffyg Imiwnedd Caffaeledig)

Sbaeneg:

 • ONU (Organización de las Naciones Unidas – Cenhedloedd Unedig)
 • OTAN (Organización del Tratado del Atlantico Norte – Sefydliad Cytundeb Gogledd yr Iwerydd)
 • FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación – Ffederasiwn Rhyngwladol Pêl-droed y Gymdeithas)

Almaeneg:

 • BMW (Bayrische Motoren Werke – Gwaith Modur Bafaria)
 • VW (Volkswagen – Car y Bobl)
 • DHL (Dalsey, Hillblom a Lynn – cwmni logisteg)