Skratka je slovo vytvorené zo začiatočných písmen alebo častí frázy alebo série slov, ktoré zvyčajne predstavujú kľúčové prvky frázy. Napríklad „NASA“ znamená „Národný úrad pre letectvo a vesmír“, kde každé písmeno predstavuje jedno zo slov v názve organizácie. Skratky sa bežne používajú v rôznych oblastiach, ako je veda, technológia, vláda a každodenný jazyk, aby poskytli skratku pre dlhšie výrazy alebo koncepty.

Typy skratiek

1. Vysloviteľné skratky

Vysloviteľné skratky sa plynule prelínajú s hovoreným jazykom a menia nesúrodé písmená na súdržné slová. Tieto skratky nielen uľahčujú komunikáciu, ale tiež umožňujú ľahké zapamätanie a zapamätanie. Príklady ako „NASA“ (Národný úrad pre letectvo a vesmír) a „RADAR“ (Radio Detection and Ranging) sú príkladom účinnosti vysloviteľných skratiek pri zjednodušovaní zložitých konceptov.

2. Nevysloviteľné skratky

Na rozdiel od svojich vysloviteľných náprotivkov, nevysloviteľné skratky uprednostňujú individuálnu artikuláciu písmen pred tvorením slov. Tieto skratky, hoci im chýba plynulosť, vynikajú presnosťou a prehľadnosťou. „CPU“ (Central Processing Unit) a „HTML“ (Hypertext Markup Language) sú hlavnými príkladmi nevysloviteľných skratiek, kde si každé písmeno zachováva svoju odlišnú identitu v rámci skratky.

3. Backronymá

Backronymy pridávajú do sveta skratiek vrstvu rozmaru, ktorá zahŕňa reinterpretáciu existujúcich slov alebo fráz tak, aby sa zmestili do akronymickej štruktúry. Aj keď sa pôvodný význam môže líšiť, tieto hravé výtvory vnášajú do jazyka humor a kreativitu. Zamyslite sa nad „GIF“ (Graphics Interchange Format), ktorý splodil backronymy ako „Graphics Is Funny“ alebo „Great Invention, úprimne“, ukazujúci vynaliezavosť jazykových nadšencov.

4. Rekurzívne skratky

Rekurzívne akronymy zavádzajú prvok sebaodkazu, pričom akronym obsahuje sám seba v rámci svojej definície. Tieto lingvistické konštrukcie stierajú hranicu medzi skratkou a definíciou, čo vedie k zaujímavej slovnej hračke. Projekty ako „GNU“ (GNU nie je Unix) a „LAME“ (LAME nie je MP3 Encoder) sú príkladom rekurzívnej povahy týchto skratiek, ktoré pozývajú na lingvistický prieskum a analýzu.

5. Skratky

Aj keď nie všetky skratky sú akronymy, majú spoločný účel pri zhusťovaní jazyka kvôli efektívnosti a jasnosti. Skratky ako “atď.” (et cetera) a „USA“ (Spojené štáty americké) presahujú oblasť akronymov a poskytujú stručné alternatívy pre často používané frázy. Napriek tomu, že sa štruktúra líši od tradičných skratiek, skratky zohrávajú zásadnú úlohu v lingvistickej ekonómii a presnosti.

6. Inicializmy

Inicializmy, podobné nevysloviteľným skratkám, obsahujú skôr individuálnu výslovnosť písmen ako súdržnú tvorbu slov. Organizácie a entity často prijímajú inicializmy kvôli stručnosti a jasnosti v komunikácii. Príklady ako „FBI“ (Federálny úrad pre vyšetrovanie) a „NATO“ (Organizácia Severoatlantickej zmluvy) poukazujú na prevládanie inicializmov v rôznych oblastiach, od vládnych agentúr po medzinárodné aliancie.

7. Názvy značiek

Mnoho ikonických názvov značiek sleduje svoj pôvod v akronymoch alebo inicializmoch, čím ďalej začleňuje tieto jazykové konštrukcie do každodenného diskurzu. Korporátne subjekty využívajú skratky na vytvorenie identity značky a jej uznania, čím sa skratka votkáva do štruktúry spotrebiteľskej kultúry. Názvy domácností ako „IBM“ (International Business Machines) a „BMW“ (Bayerische Motoren Werke) sú príkladom trvalého vplyvu akronymov v brandingu a marketingových stratégiách.

Skratky v angličtine

Skratky existujú v rôznych jazykoch vrátane angličtiny, francúzštiny a mnohých ďalších. Tu sú príklady skratiek v rôznych jazykoch:

Angličtina:

 • NASA (Národný úrad pre letectvo a vesmír)
 • RADAR (rádiová detekcia a meranie vzdialenosti)
 • UNESCO (Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru)
 • NATO (Organizácia Severoatlantickej zmluvy)
 • GIF (Graphics Interchange Format)

francúzština:

 • SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français – Národná spoločnosť francúzskych železníc)
 • ONU (Organisation des Nations unies – Organizácia spojených národov)
 • CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique – Národné centrum pre vedecký výskum)
 • RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens – autonómny prevádzkovateľ parížskej dopravy)
 • SIDA (Syndrome d’immunodéficience acquise – syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti)

španielčina:

 • ONU (Organización de las Naciones Unidas – Organizácia spojených národov)
 • OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte – Organizácia Severoatlantickej zmluvy)
 • FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación – Medzinárodná federácia futbalových asociácií)

nemčina:

 • BMW (Bayerische Motoren Werke – Bavorský motorový závod)
 • VW (Volkswagen – ľudové auto)
 • DHL (Dalsey, Hillblom a Lynn – Logistická spoločnosť)